23/10/11

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΙΑ

Το άρθρο 33 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα προέβλεπε την ένταξη του ένστολου Πυρ/κού προσωπικού στις διατάξεις για την εργασιακή εφεδρία.
Αρκετές ημέρες μετά την Ανακοίνωση και τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ, Ο Τέως Αρχηγός του ΠΣ άναγνώρησε το γεγονός και υπέβαλε σχετική εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία....
Τα αποτελέσματα των ενεργειών ήταν θετικά για τους εργαζόμενους στο ΠΣ..."πλήν ενός"

Τα προβλήματα όμως του Πυρ/κού οργανισμού εξακολουθούν να υπάρχουν, και οι διατάξεις του νομοθετήματος απ΄το οποίο εξαιρεθηκάμε εστω και την τελευταία στιγμή είναι νόμος.
Συνέπεια του Νόμου αυτού και των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 33 είναι η κατάργηση των κενών θέσεων όλων των φορέων του Δημοσίου.
ΟΙ θέσεις Πυρ/των στο ΠΣ σύμφωνα με το άρθρ. 9 του Ν3511 του 2006(258Α) ανέρχονται στις 7.909 που αποτελούσαν το σύνολο των θέσεων που συστάθηκαν με Νόμους και ΠΔ για σύσταση θέσεων μέχρι τότε. Στην συνέχεια και κατ΄εξουσιοδότηση του ως άνω Νόμου ιδρύθηκαν και νέες Υπηρεσίες-θέσεις.

Με τον Νόμο 3938 του 2011 καταργήθηκαν 4000 θέσεις γεγονός το οποίο δεν κατανόησαν οι ιθύνοντες στο ΠΣ και βλέπουμε ότι στις 07-10-2011 υπήρχαν 4315 κενές θέσεις.
Αρχικά Ερωτήματα:
Ποιές θέσεις και σε ποιές υπηρεσίες καταργήθηκαν ή καταργούνται?
Με ποιά κριτήρια?
Εχουν εκδοθεί οι σχετικές διοικητικές πράξεις(Π.Δ.) πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού?
Επεται συνέχεια........................................