30/7/11

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑ 10% ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έχοντας στα χέρια μας το πιο κάτω έγγραφο και διαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση του εφαρμοστικού Νόμου, είπαμε απλά, την αλήθεια, την οποία δηλώνει στην Εθνική αντιπροσωπία ο κος ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ..
Η αλήθεια αυτή δεν δηλώνεται όμως δημοσίως και σε συνδυασμό με προπαγανδιστικές ανακοινώσεις από «παπαγαλάκια» κάθε είδους και χρώματος επιχειρείται να καταδειχθεί ως ασήμαντο γεγονός.
Το χειρότερο όμως σε αυτή την υπόθεση είναι ότι έχουμε αρκετούς συμπολίτες μας που «εκτελούν με προθυμία τις εντολές της κυβέρνησης των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας»

Το έγγραφο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.δ/νση: II. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ a 210 69 20 287 FAX: 210 69 94 841 ΑΡΙΘ,ΠΡΩΤ. : 7017/4/13561
Αθήνα, 12- Ιουλίου 2011
ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ


ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗ, Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΛΗ, Ν. ΓΙΛΝΝΛΚΟ ΠΟΥΛΟΥ, Ρ. ΖΗΣΗ, Θ. ΠΑΦΙΛΗ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ, Π. ΜΑΡΚΑΚΗ, Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ και ΟΥ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΛΚΗ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Α :
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 101 84 Β) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ 101 82 (Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού β) Δ/νση Οικονομικών


ΘΕΜΑ: Περικοπές στις δαπάνες των Σωμάτων Ασφαλείας.
ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 6495/ 22-06-2011, 6610/ 24-06-2011, 6613/24-06-2011, 6668/ 01-07-2011, 6685/ 01-07-2011, 6787/ 05-07-201, 6799/ 07-07-2011, 6812/ 07-07-2011 mi 6834/ 08-07-2011.
Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗΣ, Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ρ, ΖΗΣΗ, Θ. ΠΛΦΪΛΗΣ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ, II. ΜΑΡΚΑΚΗΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΟΥ. Π ΑΠΑΑΝΔΡΕΟ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ» σε ό,τι μας αφορούν, σης γνωρίζουμε ότι, οι μεταρρυθμίσεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, εξετάζονται κάθε φορά, με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.. Η εισοδηματική αυτή πολιτική, όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής, καθορίστηκε με την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012¬2015», για τηναντϊμέτωπιση της σημερινής, πρωτόγνωρα, δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της δημοσιονομικής κρίσης. Απο την εφαρμογή της πολιτικής αυτής δεν εξαιρειται καμία κατηγορία υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Συνεπώς, κάθε αίτημα που έχει οικονομική διάσταση, επί του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί και να αντιμετωπισθεί κατ' εξαίρεση και έξω από τα προαναφερόμενα πλαίσια.
Πλέον αυτών, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το προσωπικό του Υπουργείου μας, αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώκουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις του προσωπικού και παράλληλα τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων δίκαιων αιτημάτων, στοιβαθμό ασφαλώς και στην έκταση που το επιτρέπει η, πράγματι, πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση και για το λόγο αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, κατάλληλα και δημιουργικά, κάθε δημοσιονομική δυνατότητα που μας παρέχεται.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη συνάντηση του υπογράφοντος και του Υφυπουργού κ. Μανώλη Όθωνα με αντιπροσωπεία των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Προέδρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞ.Ι.Α.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π,Ο.ΑΣ,Υ.). Επίσης, σας πληροφορούμε ότι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Παρέστη στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 26 Μο ίου 2011. Στο πλαίσιο των εργασιών του εν λόγω Συμβουλίου αναδείχθηκε, μεταξύ άλλιυν και η αναγκαιότητα εδραίωσης του θεσμοθετημένου διαλόγου και συμφωνήθηκε, ενδεικτικά, η πραγματοποίηση συναντήσεων των προέδρων των ανωτέρω Ομοσπονδιών με τον κύριο Υφυπου ργό στις αρχές κάθε μήνα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. είναι πολιτικός προιστάμενος μόνον της ΕΛ.ΑΣ. όπως με σαφήνεια προκύπτει απ΄το ανωτέρω έγγραφο.Οι «άλλοι» εργαζόμενοι δηλαδή, εμείς του ΠΣ και ειδικότερα οι συνδικαλιστές των Αξιωματικών αυτού, δεν έχουν θέση στον διάλογο γιατί δεν αποδέχονται τον ρόλο του «υποτακτικού».
Ο «Πύρινος» λόγος ελπίζω να μην επιφέρει αίσθημα φόβου στην φυσική και πολιτική ηγεσία του ΠΣ.

ο Γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, βλέποντας τις θυσίες και τους αγώνες των Ελλήνων, να πηγαίνουν χαμένοι, από την μάστιγα των «προσκυνημένων» (στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μόνον εις τον καιρόν του προσκυνήματος εφοβήθηκα διά την πατρίδα μου»), αντέτεινε το ιστορικό «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους!» και «ξαναζωντάνεψε» την ετοιμοθάνατη Επανάσταση.