4/10/10

Οικονομική κρίση και εκσυγχρονισμός στο Πυρ/κό Σώμα

Το Πυροσβεστικό Σώμα όπως όλοι οι φορείς του Δημοσίου πλήττεται απ΄την περικοπή δαπανών.
Σήμερα διαφαίνεται πλέον η επιτακτική ανάγκη αναδιοργάνωσης των Πυρ/κών Υπηρεσιών με αναπροσαρμογή της επιχειρησιακής δράσης σε συνδυασμό κόστους- αποτελεσματικότητας και επιβάλλεται να γίνει επανασχεδιασμός της λειτουργίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, με καταργήσεις, εποχική λειτουργία, μετακίνηση ή και αναβάθμιση, μετά από επιχειρησιακή αξιολόγηση. (Την περίοδο 1999-2001 ιδρύθηκαν και επανδρώθηκαν πάνω από 110 Πυρ/κά κλιμάκια χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό και μελέτη και χωρίς να έχει προβλεφθεί ούτε μια οργανική θέση, με ταυτόχρονη διασπορά μέσων και εξοπλισμού).
Αναπροσαρμογής χρήζει και το νομικό- θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των περισσοτέρων υπηρεσιών του ΠΣ που βασίζεται σε νόμους και ΠΔ. πεντηκονταετίας.
Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία (Κος Χρυσοχοίδης) είχε ως σταθερή πολιτική την απαξίωση, τον εμπαιγμό και την αναβλητικότητα για τα προβλήματα του ΠΣ.
Η νέα ηγεσία του Υπ. ΠΡΟ.ΠΟ. πρέπει να αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα προβλήματα σε συνδυασμό με την μείωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.
Οι Πυροσβέστες έχουν απώλεια εισοδήματος από τρεις χιλιάδες έως και εφτά χιλιάδες ευρώ, ετησίως, ανάλογα με το βαθμό, ενώ οργιάζουν οι φήμες ότι αντί να θεσπιστεί για μας ένα δίκαιο, νέο μισθολόγιο, θα ακολουθήσουν κι άλλες περικοπές.
Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 όπου το «Μνημόνιο»
επιβάλλει την καθιέρωση νέου μισθολογίου στο οποίο προβλέπεται η αμοιβή να έχει σχέση με τα καθήκοντα και να αντανακλά στην παραγωγικότητα. (Ν 3845 ΦΕΚ65Α Παρ/μα ΙVπαρ.1i και 2)
Μετά την σχεδόν ολική αφαίρεση του 13ου και 14ου μισθού και την φορολόγηση με 20% των επιδομάτων που είχε σαν αποτέλεσμα να λαμβάνει ο κάθε μισθωτός συνολικά έντεκα μισθούς (απ΄ τους 14 πέρσυ) σειρά παίρνει τώρα και δέκατος ο ένατος και ίσως ο όγδοος μισθός.
Η εσωτερική ασφάλεια της χώρας και η κοινωνική ειρήνη διασφαλίζονται ελάχιστα, όταν όλοι οι εργαζόμενοι, επιβιώνουμε στο επίπεδο της φτώχειας.
Πιστεύω ότι πρέπει να αντιδράσουμε στις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν κάθε μέρα.
Να αντιδράσουμε στις δυνάμεις της αδράνειας καταδίκασαν την χώρα όλα αυτά τα χρόνια σε στασιμότητα και μαρασμό.
Όλοι οι εργαζόμενοι στα Σ.Α. Θα αγωνιστούμε από κοινού με το σύνολο των εργαζομένων της χώρας για να διαφυλάξουμε και τους ένστολους εργαζόμενους, από τις απαράδεκτες πολιτικές επιλογές, που υλοποιούνται εις βάρος του συνόλου της Ελληνικής κοινωνίας.