26/11/10

ΔΟΚΙΜΙΟ

Όλοι είχαμε εκφραστεί θετικά για την δημιουργία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που είχε ως στόχο τον κεντρικό και ενιαίο έλεγχο των Υπηρεσιών που ασχολούνται με την προστασία της περιουσία και της ζωής των Πολιτών και του κράτους.
Οι αλλαγές όμως δεν συνοδεύτηκαν από θέσπιση κανόνων που θα βελτίωναν την καθημερινή μας αποτελεσματικότητα, για το καλό του κοινωνικού συνόλου και της λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, αλλά μόνο από δράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Οι φυσικές καταστροφές υπερβαίνουν κάθε ανθρώπινο κανόνα, αυτό το μήνυμα έρχεται απ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Με αυτό ως βάση πρέπει να θωρακισθούν με όλα τα απαιτούμενα μέσα , οι φορείς που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου και να δηλώνουν στους πολίτες, την μέγιστη δυνατότητα και τον βαθμό ετοιμότητας τους, σε σχέση με τον επερχόμενο κίνδυνο, και επίσης να προβαίνουν άμεσα στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές δράσεις.
Οι αντιδράσεις του κοινωνικού συνόλου λόγω της οικονομικής κρίσης θα υπερβούν και αυτές κάθε ανθρώπινο κανόνα αυτό είναι το μήνυμα που θα δεχθούμε το επόμενο διάστημα .
Τα πρόσωπα επηρεάζουν την απόδοση των διοικητικών συστημάτων και έχουν την ευθύνη του αποτελέσματος μέσα από συγκεκριμένους κανόνες διαχείρισης της διοίκησης.
Η Θωράκιση με τα απαιτούμενα μέσα επιτέλεσης έργου είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση για επιμερισμό της ευθύνης.
Οι περικοπές δαπανών σε όλους τους τομείς θα επηρεάσουν αρνητικά την ετοιμότητα της πολιτείας, στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών αλλά και θα μειώσουν την δυνατότητα προστασίας του κοινωνικού συνόλου θέτοντας σε κίνδυνο την όποια δυνατότητα ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον που θα στερείται κανόνων ασφάλειας.
Οι Ένστολοι χρόνια τώρα επιτελούν το έργο που τους ανατίθεται απ΄την πολιτεία με ουσιαστικά αποτελέσματα, δεικνύοντας ότι το δημόσιο και εθνικό συμφέρον προηγείται ως αξία, απ΄το σύνολο των εργαζομένων των Σωμάτων ασφαλείας.

Είχαμε προβλέψει την εύκολη στόχευση και απαξίωση των ένστολων στην Ελληνική κοινωνία η οποία εκφράστηκε δια του αντιπροέδρου της ελληνικής Κυβέρνησης
.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτεία όμως δεν έχει θωρακίσει ένστολους με όλα τα εφόδια που θα τους κάνουν ακόμη καλύτερους και αποτελεσματικότερους στο καθημερινό έργο κοινωνικής προσφοράς τους, χωρίς κανείς αρμόδιος να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα της πολιτείας απέναντι στον Ελληνικό λαό.
Θύματα και εμείς της οικονομικής κρίσης, χωρίς μάλιστα να «παράγουμε υλικά αγαθά» αλλά μόνον υπηρεσίες «δεχθήκαμε» την μείωση του μισθού μας, δεν πληρωνόμαστε με υπερωρίες όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, δεν επιστρέφουμε σπίτι μας όταν το ωράριο εργασίας το επιβάλει, δεν διαθέτουμε βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στα περισσότερα καταστήματα και δεν γεννάται υποψία για τους κανόνες αυτούς κατά την διάρκεια μιας «επιχειρησιακής δράσης» και βέβαια οι ένστολοι εργαζόμενοι, δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ούτε καν αυτά των ανθρωπίνων αναγκών όλες τις ημέρες του έτους, και όλα αυτά γιατί ?
Για να διασφαλίσουμε το αγαθό της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας μας.
Δυστυχώς μας οδηγούν πάλι σε εργασιακό μεσαίωνα και στην διεκδίκηση των «αυτονόητων», δηλαδή κανόνων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια για το εργασιακό μέλλον μας.