12/10/12

ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Στις 31-03-2011 δημοσιεύθηκε ο Ν. 3938 (Α61) με την εφαρμογή του οποίου οδηγείτο σε τριχοτόμηση (τουλάχιστον) το Πυροσβεστικό Προσωπικό. Στο ΠΣ εργάζονται: α) πυροσβεστικό προσωπικό (Γενικών και ειδικών Υπηρεσιών τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι . β)Μετατασσόμενοι εκ της Δασικής τη Υπηρεσίας με την ίδια σχέση εργασίας γ) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου.(όχι πυροσβεστικό προσωπικό αλλά ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού) δ) Συμβασιούχοι Πυροσβέστες με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου. ε) Πολιτικό προσωπικό. Ο Νόμος αυτός υπερψηφίστηκε από όλα τα πολιτικά κόμματα. Υπερψηφίστηκε γιατί ουδείς παράγων εκ του Αρχηγείου (οι ίδιοι υπηρετούν και σήμερα στις θέσεις τους άρθρωσε έστω και μία αντίρρηση. Αντιθέτως υποστήριζαν με το πάθος την επιλογή αυτή. Μία επιλογή που υλοποιήθηκε με το χειρότερο τρόπο μετά την έκδοση (κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου) της Υ.Α. 12077 στις 15-07-2011 και της προκήρυξης στις 28-07-2011, γεγονότα άξια περαιτέρω μνημονεύσεως. Ο Νόμος 3938/2011 συντάχθηκε προς υλοποίηση της πολιτικής υστεροφημίας του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ που αργότερα οργάνωσε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής με τις μπάντες του Σ.Α. Χαρακτηρίζω ως «εμπαθή» τον εαυτό μου γιατί θα υπενθυμίσω ότι η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος ( επιλεγμένη από την Παντοδύναμη Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ) , με δύο άρθρα σε ένα Νόμο( N3938/2011) που αφορούσε την ΕΛ.ΑΣ κατά κύριο λόγο άλλαξε η δομή του Πυροσβεστικού Προσωπικού (κατάργηση 4000 οργανικών θέσεων Πυρ/των και σύσταση του ίδιου αριθμού θέσεων ΠΥΠΥΣ Ν. 4058/2012) Ο Αστυνομικός «συντάκτης» του νομοθετήματος «καπέλωσε» την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος παρεμβαίνοντας στη δομή και τη λειτουργία του, έχοντας πλήρη άγνοια για τα Πυροσβεστικά δρώμενα. Στον ίδιο Νόμο ο «νομοτέχνης» « χωροφύλακας» πέταξε την Αγροφυλακή στη Δασική Υπηρεσία στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Έφτιαξε επίσης άριστα κριτήρια πρόσληψης για τους Ειδικούς Φρουρούς (Ν3938 αρθ. 9), αλλά για το Πυροσβεστικό Σώμα όμως, δεν γεννάται ούτε λόγος σχέσης παρομοίων κριτηρίων. Ο νυν Αρχηγός και το επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος εκτέλεσαν την τριχοτόμηση του Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με τρόπο που θα ζήλευαν και οι «άνθρωποι της παρανομίας». Με εντολή του κου Παπουτσή ο «άνθρωπός» του και οι συν αυτό, με διαδικασίες «Ξένιου Διός» έφεραν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (ως «Βασιλικότεροι του Βασιλέως» πολιτικά) χωρίς κανένα κριτήριο. Δεν γνωρίζω να υπήρξαν μελέτες τρόπου ένταξης των συμβασιούχων ανά Πυρ/κή Υπηρεσία ή έστω μία αναφορά Διοικητών υπηρεσιών, για το εργασιακό καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε μελέτη για την αλλαγή των εργασιακών δεδομένων στο Πυρ/κό Σώμα και επίσης δεν έγινε, έστω ελάχιστη, προεργασία για εφαρμογή, νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού με βάση τις επερχόμενες αλλαγές στο οργανόγραμμα του Σώματος. Αποτέλεσμα να υφίσταται σήμερα μια νέα εργασιακή ομηρία 5380 ατόμων με, τους μεν 3400 επιτυχόντες με κάθε τρόπο (νόμιμο ή παράνομο), να έχουν ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας καθ΄ όλο το έτος για δε τους υπολοίπους να περιμένουν μετά από 4 & 1/2 μήνες, μειωμένης εργασιακής απασχόλησης , εάν θα εφαρμοστεί η νομιμότητα και θα προσληφθούν ως επιλαχόντες ή εάν θα ανανεωθεί η πενταετία . Η νομιμότητα πρέπει να διασφαλισθεί σε κάθε περίπτωση . Απαιτείται επανέλεγχος όλων των δικαιολογητικών επιτυχόντων και επιλαχόντων με διαφάνεια. Κατανομή θέσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο , τροποποίηση τοποθετήσεων επανασχεδιασμός διοικητικής δομής σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή δράση.