1/8/10

ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δηλώσεις γιά τα προβλήματα του Π.Σ. στην εφημερίδα PRESS της 31-7-2010